ESTÍBALIZ SAGARDOY Y KEVIN SUÁREZ GANARON EN LEZAMA

Las continuas lluvias de mayo convirtieron la quinta prueba de las GREEN SERIES en un auténtico ejercicio de supervivencia, cálculo de fuerzas y pericia para conservar la mecánica. Estaba claro que, por pura probabilidad, en un torneo de 8 pruebas en la zona norte alguna iba a tener estas condiciones, y le ha tocado a la prueba de Lezama. El club Zorribike había cuidado todo lo posible el drenaje y la configuración del circuito para que fuera ciclable al máximo ante esta situación, y en gran parte lo consiguió. El recorrido del «Cinturón de Hierro» dio pie a carreras épicas y emocionantes.


Buena prueba de ello fue el transcurso de las mangas scratch. En chicos, Ismael Esteban (LOGOS-BH) salió a tope desde el primer momento para liderar la prueba, pero un pinchazo con una piedra escondida bajo el barro en una zona lejana al box le dejó fuera de juego muy pronto. La circunstancia fue aprovechada por otro cántabro, Kevin Suarez (NESTA-MMR). Corredor multidisciplinar como Esteban, este especialista en ciclocross encontró en Lezama las condiciones ideales para ganar su primer XCO de la temporada. Cogió la cabeza en la segunda vuelta y administró su ventaja cuidando la mecánica para llevarse unos puntos UCI muy valiosos para poder seguir progresando en la modalidad.


En segundo lugar llegó el navarro Darío Silvestre (CONOR-SALTOKI), realizando una carrera muy sólida, leyendo muy bien las condiciones del terreno y consiguiendo su mejor resultado de la temporada. Cerró el pódium otro clásico del torneo y del barro, Íñigo Gómez (CARAVANAS ERANDIO), que, tras un complicado inicio de temporada, aprovechó unas circunstancias que maneja muy bien para volver a los puestos de cabeza.


Por su parte, Estibaliz Sagardoy (CONOR-SALTOKI) volvió a ganar en chicas. Como ya suele ser habitual, la líder, Ainara Elbusto (HUESCA LA MAGIA), salió con fuerza y lideró la carrera en el primer giro, pero poco a poco Sagardoy cogió la cabeza y fue generando diferencias. La navarra sólo vio peligrar la victoria en la última parte de la prueba, merced al empuje de Lucía Gónzalez (NESTA-MMR), que también peleó hasta el final para ganar la prueba.


Quienes también se llevaron para casa una gran dosis de experiencia y orgullo por haber participado en una carrera con unas condiciones tan «especiales» fueron el resto de categorías. Eneko Olveira (JRG-NORCLAM-OTXE) y Laida Hierro (RIO MIERA-MERUELO) ganaron con claridad en categoría junior, y Raúl López (OCCIDENT MIRIBILLA) y Ane Zubeldia (JRG-NORCLAM-OTXE) hicieron lo mismo en cadete.


Otros dos integrantes del OTXE, Nahia Polo e Igor Bilbao ganaron en Sub23. En master, a pesar de que siguen siendo unas carreras muy numerosas y disputadas, se repiten los ganadores de la carrera anterior. En máster, Iñaki Carro (SC BIKERS) volvió a ganar en el grupo de los «30», Jonathan Larrañaga (IORGI) en el de los «40» y Jose Luis Iñorbe (OIARTZUN BIKE) en el de los «50/60».

Fuente de texto: Erik Gómez

Fotos Jorge Morales


ESTIBALIZ SAGARDOY ETA KEVIN SUAREZEK LEZAMAKO GREEN SERIES "ZAILAK" IRABAZI DITUZTE
Maiatzeko etengabeko euriteek GREEN SERIESen bosgarren proba bizirauteko, indarrak kalkulatzeko eta mekanika mantentzeko trebetasuna lortzeko benetako ariketa bihurtu zuten. Argi zegoen, probabilitate hutsez, iparraldeko 8 probako txapelketa batean baten batek baldintza hauek izango zituela, eta Lezamako probari egokitu zaio. Zorribike klubak ahalik eta gehien zaindu zituen drainatzea eta zirkuituaren konfigurazioa, egoera horren aurrean zikloak ahalik eta gehien egiteko, eta neurri handi batean lortu zuen. «Burdin Hesiaren» ibilbideak lasterketa epiko eta zirraragarriei bide eman zien. Horren froga ona scratch mahukak igarotzea izan zen. Mutiletan, Ismael Esteban (LOGOS-BH) hasiera-hasieratik atera zen topera probaren buru izateko, baina boxeko urrutiko gune batean lokatzaren azpian ezkutatutako harri batekin egindako ziztada batek laster utzi zuen jokoz kanpo. Egoera beste kantabriar batek aprobetxatu zuen, Kevin Suarezek (NESTA-MMR). Esteban bezalako diziplina anitzeko txirrindularia, ziklo-krosean espezialista honek denboraldiko bere lehen XCOa irabazteko baldintza ezin hobeak aurkitu zituen Lezaman. Bigarren itzulian burua hartu zuen eta bere abantaila mekanika zainduz administratu zuen UCI puntu oso baliotsuak lortzeko modalitatean aurrera egiten jarraitu ahal izateko.


Bigarren Dario Silvestre nafarra (CONOR-SALTOKI) iritsi zen, lasterketa oso sendoa eginez, lurraren baldintzak ondo irakurriz eta denboraldiko emaitzarik onena lortuz. Txapelketako eta lokatzetako beste klasiko batek, Iñigo Gomezek (CARAVANAS ERANDIO), itxi zuen podiuma. Denboraldi hasiera zail baten ondoren, oso ondo maneiatzen dituen egoera batzuk baliatu zituen buru postuetara itzultzeko. Estibaliz Sagardoyk (CONOR-SALTOKI) berriz irabazi zuen nesketan. Ohi bezala, liderra, Ainara Elbusto (HUESCA LA MAGIA), indartsu irten zen eta lasterketako liderra izan zen lehen biran, baina pixkanaka Sagardoyk burua hartu eta aldeak sortu zituen. Nafarrak probaren azken zatian bakarrik ikusi zuen garaipena arriskuan, Lucia Gonzalezen (NESTA-MMR) bultzadari esker. Baldintza «bereziak» zituen lasterketa batean parte hartzeagatik esperientzia eta harrotasun handia eraman zutenak ere gainerako kategoriak izan ziren. Eneko Olveirak (JRG-NORCLAM-OTXE) eta Laida Hierrok (RIO MIERA-MERUELO) argi eta garbi irabazi zuten junior mailan, eta Raul Lopezek (OCCIDENT MIRIBILLA) eta Ane Zubeldiak (JRG-NORCLAM-OTXE) gauza bera egin zuten kadete mailan.

OTXEko beste bi kidek, Nahia Polok eta Igor Bilbaok, 23 urtez azpikoetan irabazi zuten. Masterrean, nahiz eta lasterketa ugari eta lehiatuak izan, aurreko lasterketako irabazleak errepikatzen dira. Masterrean, Iñaki Carrok (SC BIKERS) irabazi zuen berriro «30» taldean, Jonathan Larrañagak (IORGI) «40» taldean eta Jose Luis Iñorbek (OIARTZUN BIKE) «50/60» taldean.


ESTÍBALIZ SAGARDOY AND KEVIN SUÁREZ WON THE “COMPLICATED” GREEN SERIES OF LEZAMA

The continuous rains of May turned the fifth test of the GREEN SERIES into a true exercise in survival, calculation of forces and skill in preserving mechanics. It was clear that, by pure probability, in a tournament of 8 events in the northern zone, one of them was going to have these conditions, and it was the turn of the Lezama event. The Zorribike club had taken as much care as possible with the drainage and configuration of the circuit to make it as cyclable as possible in this situation, and they largely succeeded.

 The “Iron Belt” route gave rise to epic and exciting races. Good proof of this was the course of the scratch races. In boys, Ismael Esteban (LOGOS-BH) went out at full strength from the first moment to lead the race, but a puncture with a stone hidden under the mud in an area far from the box left him out of the game very soon. The circumstance was taken advantage of by another Cantabrian, Kevin Suarez (NESTA-MMR). A multidisciplinary runner like Esteban, this cyclocross specialist found in Lezama the ideal conditions to win his first XCO of the season. He took the lead in the second lap and managed his advantage by taking care of the mechanics.

In second place came Darío Silvestre (CONOR-SALTOKI) from Navarre, running a very solid race, reading the terrain conditions very well and achieving his best result of the season. Closing the podium was another tournament and clay classic, Íñigo Gómez (CARAVANAS ERANDIO), who, after a difficult start to the season, took advantage of circumstances that he manages very well to return to the top positions.

For his part, Estibaliz Sagardoy (CONOR -SALTOKI) won again in girls. As usual, the leader, Ainara Elbusto (HUESCA LA MAGIA), came out strong and led the race in the first lap, but little by little Sagardoy took the lead and created differences. The Navarrese only saw victory in danger in the last part of the race, thanks to the push of Lucía Gónzalez (NESTA-MMR), who also fought until the end to win the race.

Those who also took home a large dose of experience and pride for having participated in a race with such "special" conditions were the rest of the categories. Eneko Olveira (JRG-NORCLAM-OTXE) and Laida Hierro (RIO MIERA-MERUELO) won clearly in the junior category, and Raúl López (OCCIDENT MIRIBILLA) and Ane Zubeldia (JRG-NORCLAM-OTXE) did the same in the cadet category.

Two other members of OTXE, Nahia Polo and Igor Bilbao, won in the U23 category. In masters, although they are still very numerous and disputed races, the winners of the previous race are repeated. In masters, Iñaki Carro (SC BIKERS) won again in the “30” group, Jonathan Larrañaga (IORGI) in the “40” group and Jose Luis Iñorbe (OIARTZUN BIKE) in the “50/60” group.